Adler Blog

Aktif Niyet

Ayla Turkmen

AKTİF NİYET

Genel kabul, niyetin edilgen bir tutum olduğudur. Kabul bu olunca da niyetimizin ne olduğunu anlamak karşı tarafın işi haline gelir. Anlaşılmayı beklemenin ne kadar ergence bir davranış olduğunu, kendisini anlatarak, karşı tarafa ulaşmak sorumluluğunun yetişkinde olduğunu unutuveririz.

Kendimizden bahsederken “niyetimi anlamıyorlar”, “niyetim o değildi”, başkalarından bahsederken “niyeti iyi biliyorum ama”, “niyetini anlamıyorum” diye yakındığınız durumların ortak noktası bizde yarattığı çaresizlik hissidir. “Ben böyleyim, beni böyle kabul etsinler” dediğimiz durumlar mağdur zihniyeti ile kendimizi ifade edememenin çaresizliğini hissettiğimiz durumlardır. Mağdur zihniyetinin pasifliği içindeyken davranışlarımız da kolayca toksikleşir. Ya saldırırız, ya savunmaya geçeriz, ya duvar öreriz ya da aşağılarız. Bu davranışların, ne kadar başarılı sonuçlar üreten iletişim ortamları yarattığını söylemeye gerek yok. Bu davranışların yarattığı iletişim ortamlarının sonuçları sır değil.

Anlaşılmayı bekleyen pasif tutum yerine, kendimizi karşı tarafa anlatacak davranışlar sergilemek ve dilimizi beceri ile bu davranışları pekiştirmek üzere kullanmak yetişkin olmanın sorumluluğudur. Ancak bu sorumluluğu aldığımızda niyetimiz pasif olmaktan çıkıp aktif hale gelir, kim olduğumuzun ve olmak istediğimizin anlaşılmasını beklemek yerine, yaşama açıklıkla ve değişmekten kaçınmadan kendimizi sunabiliriz.

Niyeti dile getirmek, davranışa yansıtmak ve karşı tarafa ulaştırmak bir yetişkin olarak bizim sorumluluğumuz olduğuna göre, ulaşmasını sağlamak için alışageldiğimiz yöntemlerin yerine daha farklılarını koyabilmek için çaba göstermek de yine bizim işimiz.

Farklı bir dil kullanabilmeye, farklı bir davranış sergileyebilmeye açık ve istekli olmak, mağdur zihniyetini reddetmek, bizi edilgen ve ergen bir tutumla niyetimizin anlaşılmasını beklemekten çıkartır. Etken ve erişkin bir tutumla ilişkileri yönetme hakkımızı kullanmamıza olanak verir.

Danışan anlaşılmadığını, niyetinin iyi olduğunu ama çevresi tarafından kabul görmekte zorlandığını söylüyorsa aşağıdaki soruların cevabını merakla araştırmakta yarar var;

Niyetin iyi olmasının yeterli olmadığını, bu niyeti aktif olarak ortaya koymak sorumluluğun erişkin bireyde olduğunu hatırlamak ve hatırlatmak koçlar olarak bizim de sorumluluğumuzdur.

 
 
Yazar : Ayla Turkmen
Adler İletişim Formu